2012-05-29

Tátos

Farkas foggal születtem.
Szilvia, a kislányom
szintén egy extra foggal született.De a történet nem itt kezdődik. Apám, Molnár László hetedik gyereke volt Molnár Lajos és Sőrés Eszter nagyszüleimnek. 
Egy könyvet irt életében a " Sárréti mesék" címmel,ami lényegében emlékezetből leirt,anekdota és elbeszélt történet gyűjtemény. Rendkívüli néprajzi értékkel bír.Szerény 250 példányszámú kiadását a Zagyva Imre bátyámnak és Szőke Ilona Sárrétudvari lakosnak köszönhetem. Akik lelkes és önzetlen munkával a posztumusz kiadást kiszenvedték, a kéziratban még fellelhető "táltos" apukám jegyzeteiből.
Íme,olvassuk el mit ír Obusánszki Borbála a Hetedik gyerek -röl...

 

A hetedik gyerek

Az ősi Boldogasszony kultuszhoz kapcsolódó hetes szám jelentőségét megőriztük népmeséinkben és ősi hiedelmeinkben. Nem véletlen, hogy a hetedik gyermekhez különös hiedelmek kötődtek.
A hetedikKülönös előjelek
A néphit szerint, ha egy családban sok gyermek született, akkor a hetedik gyermek táltossá vált, ezért nagy figyelemmel kísérték születését és a testén található jeleket. Abból próbáltak következtetni az eljövendő feladataira. Ha például foggal született, akkor a palócok szerint barboncás (vagyis garabonciás) válik belőle. A sárrétiek szerint az a táltosság egyik ismertetőjele, ugyanúgy, mint a fölös csonttal való születés.
Szerencsés sors
Az ősi magyar táltoshit szerint a családban a hetedik gyermek természetfeletti erővel rendelkezik, ezért nemcsak szerencsét jósoltak neki egész életére, hanem hét éves kor után megkaphatta az égiektől a jövőbe látás képességét. Nemcsak a hetedik gyermek, hanem egy különleges születésű gyermek első hét éve is mérföldkőnek számított őseink számára. A mongoloknál a táltos tulajdonságok akkor, éppen hét éves korban mutatkoztak meg először. Régen nem volt szokatlan, ha egy gyermek hét éves koráig szopott, mint a mesebeli Fehérlófia.
A kincskereső gyermek
A hetedik gyermekhez leginkább a kincskereső képességet társították. Általánosan elterjedt hiedelem volt, hogy meglátja a földbe rejtett kincset. Az alföldi hagyomány szerint erre háromszor adódik alkalom, hét, tizenegy és huszonegy éves korában. A kincskeresésben fontos szerepet kapott a tükör, mely közvetít a föli és az alvilág között.
Székelyföldön, Udvarhely környékén úgy vélték, hogy a gyermek csak akkor talál kincset, ha jó magaviseletű és nem káromkodik. Máshol nem volt elég az, hogy hetedik gyermek legyen, hanem még azt is kikötötték, hogy virágvasárnap szülessen. Máshol pedig azt mondták, hogy csak a burokban született gyermek képes megtalálni a földbe rejtett kincset, de csak akkor, ha nem bűnös. Állítólag a kincskeresést sem lehetett bármikor végezni, hanem valamelyik jeles nap volt a legalkalmasabb erre, ilyen a legősibb táltos időket idéző Szent György, vagy Szent Iván-nap éjszakája, hun utódnépek legnagyobb táltosünnepe.
Gyógyító
Gyógyító gyermek
Az egész Kárpát-medencében elterjedt szokás volt, hogy a hetedik gyermek sikeresen gyógyít. Valóban, a felnőtt gyermek az őseitől örökölt ősi táltos mágikus gyógyászat elemeit használta, hogy kiűzze a betegséget okozó erőket az emberekből. A csömört kinyomkodással mulasztotta el, a derékfájósokat megtaposta és állítólag meg is szűnt nyavalyájuk. Őt hívták, ha valakit megigéztek, olyankor a vízbe szenet dobott és azzal hárította el a gonoszok által okozott bajt. A mongolok is ismernek hasonló praktikát, de ott kővel forralt víz a legjobb gyógymód az ártó erők ellen. A Bakonyban nagyon különleges módon kezelték a szemfájást. A beteg ingnyakába piros cérnával öltöttek, mely az általános hazai felfogás szerint távolt tartja a gonosz erőket. Mindez akkor volt sikeres, ha hetediknek született asszony csinálta a műveletet.
OB

2012-05-12


Jelentéktelenség

Mindenki jelentéktelen,de csak kevesen tudják,fogják fel.
Anélkül,hogy a szót bővebben elemezném,annyit megjegyezhetek,hogy a jelenték,jelentés,jel,utal rá hogy mindezek hiányában vagyunk. Mi, mindahányan akik ezen a földön előfordultunk és majd megszületünk,jelentéktelenek vagyunk. Hiába írja és mondja valaki,hogy a legtöbbet,legtöbbször, leg,leg, leg. Senki sem lép a másik elébe,az utolsó szó joga az utolsó emberé és ö a saját bajával lesz elfoglalva. Senkire nem gondol majd,csak azt rebegi Istenem...

Eltűnik ö is a kozmikus kever kavarban. Tehát akik oly fontosak és jelentősek,jelesek és nagyságok voltak korukban, egy pillanat alatt eltűnnek. Nem hagyva maguk mögött,semmilyen nyomot.

Ezért értelmezhetem magam is jelentéktelennek és jeltelennek,mert a kor társai között,hol előbbre hol hátrább rendez az életem sodra,de nem marad -nem is maradhat -semmi utánam. A létezés fenntartó ereje elhal hordozójában.

A jelenidő állaga,hogy besűrűsödik,hol kiritkul egy egy zavaros eszme körül. Fel-fel dob neveket és embereket,akiknek adatain nebulók töprengenek a vizsgáikon. Ez kovácsolja össze ezer egy elemből létünk történeti háttrét. Többnyire véres kezű egoisták,és pszichopatákról van szó. Rosszul értelmezett és meghamisított gondolkodók munkásságai között keressük kutatjuk az üzeneteket,amelyek nyomán sorsunkon fordíthatnánk. Bizony hiába.

A „szürkék hegedőse” kifejezés,mindent elmond. Ma ö játszik és adja elő dalát,holnap társa aki a halványnál is fehérebb árnyék hordozója. (Szabadon http://youtu.be/9SQAdwdTSTM -ra emlékezve)Molnár Ferenc

Május 12. már két hónapja egy sort sem írtam.

Ami érdekes,hogy a virtus.hu (vagy magyarvirtus.hu) megszűnt. Minden utódlás és átalakulás nélkül.

Hm...

Valójában, a virtus/kurucinfo/barikád/postaimre/antidogma/index.hu/gondola/...egy kalap alá vehető „információ adóhivatal” nagy testvérei a twittew/facebok...

Be kell szolgáltatnod az adataidat,azt,hogy hol élsz,kivel miért,mi a szenvedélyed,beteges elhajlásod,vágyad,akaratod ,szándékod,vallásai/politikai elkorcsosulásod stb.

Igen ez az ára az internet sok jó oldalának, árnyék összeesküvést vet ránk.
Tegye.

Miután nem írhatok egy aktív közösségnek és közölni valóm van bőven, itt folytatom majd.

...

Molnár Ferenc blogja. Milyen patetikus.

Molnár Ferenc a (XX. szd.)budapesti zsidó irodalmi elit egyik fénylő csillaga. A mai hordalékban még csak hozzá közelítő párja sincs.
Molnár Ferenc „Karamel” egy cigány/roma énekes.
Nos ezek közé ékelődve,azon gondolkodom miért csak ez a két név határoz meg engem ?

Molnár és Ferenc. A családfánk nevei között van jobb is rosszabb is. Jobb mert egyedibb és rosszabb mert még több a hasonlóságban másokkal.

Sőrés,Szalay,Nagy,Tóth...Tőlük származom,de van egy rejtett genetikai kódsorom,amit nem lehet felfedni és megnevezni. Gondolati és értelmi indulatom,aminek forrása végtelen idegszálként tekeredik vissza a múltba,ahol az ősöknek még egyetlen neve sem volt.

Ha,egy harmadik nevem lenne,akkor leválhatnák egy kissé a nagy Molnár áradatról. De,nincs.

Sok a véletlen az emberi sorsokban. Néha elgondolkodom rajta,hogy a véletlen csak egy meg nem értett,fel nem fogható, törvényszerűség és bizony meghatározó a nevem. Mert a szavaimba foglalt fogalmi rendek,rendszerek, hullámzása fogja kiadni azt az értelmi hologramot,amely az én elmémet határozza meg és amelyeknek rezonanciája egy bizonyos ember típusban azonosulásra talál.

Nem is lehetne más a szándékom ?

Karinthy azt írta: „Nem mondhatom el senkinek,elmondom hát mindenkinek”.

Csak annyit tehetnék hozzá,- De minek ?

Mit ér a mondandó,ha nincs párbeszéd ? Önmutogatás és önfényezés,vagy valamilyen szórakoztatást.. Ha az értelem belterjes előadása az” én” állandó erőszaktétele a külvilágon. Kritikusokra,elemzőkre,magyarázókra,értelmezőkre várva türemlik elő könyvek iratok lapjain.. Ugyan, - nincs semmi értelme „olvasóknak” írni. Aktív értelmezőknek,értöknek és felhasználóknak szólhat csak az írás. A többi „hülye beszéd”. Üzlet,vagy halandzsa.Ha soraimat olvasod legyél beszelő és gondolkodó társam. Amit te hallasz meg benne, azt a gondolataidon átszűrve, engem igazán érdekel. A párbeszédek láthatatlan eredőinek fóruma vezet az új világlátás felé.

Mi is lehetne más az értelmes ember számára ?

Az új világ minden pillanatban elkezdődik,de minden azt követő másodpercben elhal,mert oly nagy a káosz és a fölösleges ricsaj.

Inkább beszélgessünk. Kis tételben,akik értik néha egymást.Molnár Ferenc