2013-03-31

A"hitelesitett" felfedezö


Kinek van joga kinevezni, címeket magára/másokra öltenie? Merüljünk el planétánk szellemi abalevében ,amiben olykor habot ver az önteltség.
Tegnap volt a napja,hogy kiosztották a szokásos évi Nobel díjakat,Fény és pompa,protokoll,királyi család,tudósok nők és férfiak valamint a kor arisztokratái - politikusok.
Bármilyen oldalról vizsgáljuk, a Nobel díj egy veretes (kb. 8 millió svéd korona) díjazású elismerés. Odaítélése,az alapítvány joga figyelembe véve a Svéd Tudományos Akadémia Nobel komité-jének javaslatait. Megítélésem szerint 99 % -ban politikai döntés áll a háttérben. Ugyan miért pont a tudomány lenne mentes, a politikai halászháló szövögetésben? Nehéz megítélni és teljesíteni Alfréd Nobel végakaratát. - Az emberiség javára. Szegény csacsi ember.(XIX.szd.) Az emberiség java nagyon rossz állapotban van. Teljesen mindegy hogy liberális kommunisták,vagy fafejű népnyúzók,felfújt diktátorok,vagy aljas nyerészkedő homokkereskedőket okolunk. A világ javára senki nem tesz semmit. Ez azért lényeges leszögezni, mert minden ellentétes megfogalmazás „hülye beszéd”.Az emberiség hasonlatosan a penészgombákhoz, egyedei elpusztulásáig emészti a környezetet és önmagát. A díjak az egyes országok javaslatainak beterjesztése után, elbírálásra kerülnek és azután a politikai hatalom az aktuális gazdasági világhatalmat képviselő tudós matuzsálemeinek kisorsolja. Figyeljünk fel a drámaian sok Japánra! Svédország már tudja,hol lesz a jövő gazdasági befolyási övezete. Nem lepődünk meg,ha jövőre Kína, India,kerül sorra. A közgazdasági Nobel díjnál, mosolyogva egymásra néztünk a feleségemmel. Halló ! Mintha valami zúgna az emberiség összetákolt viskójának ajtaja előtt? Mit fedezett fel ez a kis vörösképü ember? - Az emberek kereskednek ! Képzelem, hogy röhög magában. Fuldoklik, a nevetés nemcsak örömhullám,de elégedettség és beteljesült bosszú. Íme, érdemes volt a hülyeséget rendetlen irodámban évekig extrapolálni. Van rá vevő. De legalább vannak akik értik/érzik,hogy az orrukban karika van? --- Engem nem zavarnak a címek/rangok, - voltam katona. Ha nincs értelmes hierarchia,nincs rend. De hát a világ javáról van szó. Ki adja a címeket/rangokat ? Kik, kiknek,mi alapján ? Mélységesen hiányolom az értéktelenségbe fulladt rang,osztály,elit mentess környezetet,mind a való élet,a munka,vagy tudomány területein. A minőség gyilkosa, aki a démoszra bízza minden pillanatban a döntés jogát. Ahogy mondják,a hülyék döntése az értelmesek felett.,de mi rejlik a választás mechanizmusai mögött ?Mi jellemző az autoritás megadásában ? Figyeljünk fel a tényezők kiindulási állapotai milyen eredményre vezetnek.
A cím/rang megadása három geometriai irányból történhet ,közösségi piramisunkat alapul véve,legyen az egyén,csoport,konzorcium,vagy vonós négyes. Az auktorizálás történhet felülről és ritka esetekben alulról. Harmadik és még ritkább változata a megegyezésre alapuló „felkenés”,az az azonos szintről. Az azonos szint egyenlő értéket jelent a hatalom /befolyás szempontjából.Az alulról/felülről pedig ennek eltérő voltát.

Sub-auktoritás. Alulról jövő kinevezés.


Amikor verik és rugdossák a ajtót,kis gyerekeim körém szaladnak és rögtön látom tekintetükön. – Apu, (Mivel te vagy az Isten.) Mi van most? Hasonlóan viselkedik az ostoba hasbeszélő bürokrata csőcselék (politikus lepedék) amikor a tudomány politikai okokból auktorizált Isteneihez szaladva gügyögi .-Mi lesz most ? Izé…Az autóipar/luxus ipar, finánc töke/elszegényedés, felmelegedés/lehűlés,Internet/ismeret, biztonság/terror,energia/hitel/haszon lepény… Hm.Hm. Momentán nincs megoldás. Talán kicsit több hitel és kevesebb széndioxid. Most ennyire futja. Ti neveztétek ki őket felülről , főjetek a zsírotokban. Díjaitok,reméljük termést hoz. (Kötve hiszem.) A tudománytörténet, nemes emberekkel van tele. Eltekintve egynéhány igazi gazembertől, életük-vagyonuk, tekintélyük, beáldozásával hajtanak bolondos eszméik után. Mit sem törődve az emberiség javával,kutatnak valamit. Az önmaguk felállított célt követve eszelősen,küzdve a világ szokásos közömbösségével,nemtörődöm,flegma cinizmusával,ami sújt mindent ami új ,vagy újra feltárt/elfeledett régi. Felettük elrobog a díjazás és elismerés,soha nem lesznek koruk bálványai. Egy kócos majom szerzői jogáért összeül a G9,De a felmelegedési válságra a megoldás, valami ócska fészerben készül. Semmi értelem az egyéni kezdeményezésnek, - mondják - csak hordákban lehet valamit kitalálni. Ja . - Ki mondta ezt a hülyeséget ? Kinek van összekötve az agya bárkivel? A közös lónak túros a háta. Közös munka ,közös lopás. A tudós világot fékezi, korlátozza, sújtja,szelektálja,diszkriminálja a hatalom bürokratikus csősz rendje. Az önmagát kasztráló „tudós világ” felelős a gondokért. Borús a helyzetünk,mert a tudás szövetségre lépett a haszonnal. Aki nem ért ezen a nyelven, megbolondul. Beszélj a feltalálókkal! Rémtörténetek sorozata. Lesújtó.

Auktoritás-publikusz Azonos szintről való kinevezés.


A közösségben megteremtett auktoritás,bár ritka de talán a legértékesebb. Ennek modellje, ahogyan az élővilág egyes csoportban ragadozó faja,az erő felmérése után behódol és hűségével szerves egységé válik vezetőjével. Valószínűleg így szerveződtek a szkíták, (hunok, magyarok,avarok ,)harcoló csapatai is. A hibás döntés csatavesztést, megsemmisülést jelenthetett. Csak egyetlen iskola létezett a kicsi gyerekkortól tartó gyakorlás,követés,önfejlesztés. Senki nem részesülhet kivételbe,mert az maga a halál. A modell fontossága messze túlnő mindennapjaink iskolákkal rosszul követett érték meghatározásán. Érthetetlen módon csak a felsőfokú oktatásban jelenik meg a műhely ,mint egység nemesitö eszköz. Az egyén önképzési indulatait elnyomja az iskolai kapcsolatrendszerek egymáshoz illő követelményelvárása. Megváltoztatni lehetetlen. Tömegoktatás. Szlogenje :Tudás alapú társadalom. Èleten át tartó tanulás. Nem. Egyszerűen nem tudja a bürokrata,mit tanuljál,hogy a jövődben ne legyél munkanélküli. A vagyon bebiztosít a képzés nem. Ettől függetlenül ki tiltja meg hogy örökké bújd a könyveket ? Önzés alapú társadalom. Èleten át tartó bizonytalanság az életkörülményeid minimalizálása mellet. A bűnözés gerjesztése,a tanító /tanár tekintélyének megszüntetésével. Minden gyermek agya - egy rendkívül vészéjes, - a közösségi életre rögzült ismeretek teljes hiányának állapotában, dolgozik a környezet ismereteinek megszerzésére. Ítélete,döntése,válogatása,mérlegelése,határozatai ,szélsőséges és rendszertelen. Ez a kis állat uralkodik és kriminalizálódik –ördögi terv – a felnőtt társadalommal szemben. Csoportjaik,mint farkas hordák,készek mindenre,a felelősség teljes hiánya mellett. Zavarodott,képzetlen szülök,konspiratív gyermek pszichológusok,körmönfont tanácsai alapján generációk temetik élve el magukat. Szürke falanszter fogyasztóivá válva a jövő bürokratáinak.

Auktoritás –Patrocinor Felülről történő kinevezés.


(Ez a típus amely döntően tönkre teszi az emberi közösségeket. Alapos vizsgálatot igényel.)
A korunkra oly jellemző felülről vezérelt auktoritás keresztény örökség . Eredete a föniciai, késő hellén,majd teljes virágában a latin Római kultúrkörből „tökélyesedik” ki. A hatalom auktorizáló ereje a városokat fenntartó, működtető,szerkezetei az ott lakók kinevezésével,olyan rész elemekből tevődik össze amit ma intézményesítésnek, bürokráciának,vagy csak egyszerűen rendszer szervezőknek nevezhetünk. A hatalom,megmondja minden szinten,hogy ki jelölheti ki aki auktoritás. A kinevezők és értékadók, tanácsai, klánjai. Oldás és kötés. Szenté/sátánná avatás. Üldözés és követés. Megszületik az auktoritás /Istenség modell építő műhelyei az új „udvari művészetek” pondró kezdeményei,látók,jósok,vajákosok,magyarázók,tudók,… „föníciai tudomány” a rosszul motivált ismeret építés.
Ettől a pillanattól kezdve az ember mint közösségi lény értéktelen semmivé válik és a közösség eredő képességei mélyen alatta maradnak az egyedi képességek által felkínált /elvárható hatásfoknak. Sokan azt gondolják,hogy az ipari forradalom,vagy az eke/tűz/kerék kiválthat társadalmi fejlődést. Nos akik ilyen fejtegetéseket tárgyaltak , gondolkodásukban komoly hiányosságokat hordoztak. A közösség értékmérője, annak az egyedi minőségi készleteiből fakadó maximális használhatóság (K.d.) A csürheként kezelt tömeg, egy konda hatásfokával dolgozik.
Tehát a felülről vezérelt auktoritás olyan beszívódása a törzsi ,kláni kivételezéseknek,ami rendkívül destruktív a közösségi rendszerek működésének,azok optimalizált változtatásában. Kellemetlen meglepetés,hogy államszervezetek,titkosszolgálatok,működést,szervezést irányító minisztériumok ,- továbbá –gazdasági,termelési,pénzügyi szerkezetek ugyan annak a klán maffia software-knek engedelmeskedik. Ezért tartalmazhatja korunk Magyarországa történelmünk teljes palettáját (a finnugor őshazát kivéve) szabadon,vagy rabláncon engedelmeskedve a fölénk állított pokolfajzatoknak. A korpuszkuláris cella nem ész érvek és valamiféle logika alapján keletkezik. A csoportok felépülése elemek szövetsége és a hatalom/befolyás cél orientálja. A vese tisztit,a lép vörös vértesteket állit elő. A betörő banda, optimalizálja rablást és minimalizálja a lebukás esélyét,a vonós négyes megpróbálja tartani a taktust.
A Nobel díj,egy igen tekintélyes tudományos elismerés. Akár merről tapogatjuk torz értékrendünk farkasfoga vicsorit elő komikus odaítélései nyomán…


Molnár Ferenc