2013-11-08

Kobra


A mérges kígyó (Jegyzet)


2013.október 23 Magyarország nemzeti ünnepe.
Az 1956-os nemzeti forradalom kitörésének évfordulója. Ennek kapcsán -ami tagadhatatlan – a svéd nemzeti (?) televízió egy szélső baloldali politikai kollázst tűz műsorára,amelynek alcíme „A magyar kultúra állapota a szélső jobboldali magyar politikai életben”.
Nos,már a kezdő mondataimban sok a szélső jelző. A magyar kultúra állapotáról pedig nemhogy semmilyen értékelhető jellemzést nem kaphatunk a riport filmből,sőt - a svéd politikai/nemzeti/média - kultúra különös mérges kígyó fészkéről kapunk igazolást. Ez a minden konszolidált és „nyugat -európai” mintájú baloldaliság gyűlölködésre,uszításra hajlamos,az aktuális politikai hatalom média kufárjainak mintapéldányát nehéz képbe tennem. A tipikusan homályos fogalmi meghatározások mögé bújó ítéleteikkel,világ látásukkal egy megfoghatatlan és körvonalazhatatlan ellenkezés,felforgatási szándék,uszítás,lejáratás türemlik elő. Szavak és mondatok formálódnak amelyeknek az adott társadalom hiányosan képzett -mondjuk inkább -lebutított rétegeiben talál visszhangot, hajtóerőt az amúgy szekularizált,apolitikus, jóléti - -proletariátus halmaz államalkotóiban kelt majd indulatot ? Alig hiszem.
Amikor a politikai rendszerek szervezői és az azt szolgaian és elvtelenül kiszolgáló értelmiség a kultúrát,oktatást,művelődést,átadja egy kozmopolita,liberális és érzelmileg az adott nemzeti etnikumtól független színtársulatnak,nos abban a pillanatban elkezdődik egy különös érthetetlen színjáték sorozat. Egy olyan egyoldalú kijelentésekre,szólamokra alapuló kígyóbeszéd,amelynek sajátos kódnyelve értelmezési -pontosabban -értelmezhetetlensége van. Aki értelmes és értékelhető ismereteket keres és annak forrása a napi média áradat, bizony csak ha mint alázatos elv nélküli követő jelent „normalitást”.Evvel szemben a kutató és a tényeket a saját értékítéletei alapján rendszerező önmagát előbb utóbb a „szélsőségekbe” kényszerítő magányos töprengő,elszigetelődve és önmagával meghasonulva döbbenten hallgatja a hazugság sziszegő előszelét.
Mert,- Készül az új világforradalom.
Amelyben a műveletlenség mint befogadó/követő és a relativitás mint érték és a kultúra teremtő morzsolja,elemeire bontja a hagyományt,erényt,erkölcsi alapokat.
A soha nem létező bár elvárható megegyezés a társadalmi berendezkedésekben kudarcra van itélve.
Az egyének,vagy a család,közösségek,munkatársak között állandó és kibékíthetetlen súrlódás és meg nem értés áradataiban úszunk,fuldoklunk. A ránk telepedő „kultúra” készítők sohasem tapasztalt hatalommal nyúlnak hétköznapi szenvedéseink közé. Osztják ítéleteiket és terelnek bennünket jobbra-balra.
A nyílt/titkos aberrált/perverz/penetráns eszmék mentén szerveződő bűnbandák valamilyen mágikus ,kozmológiai méretű egyetemességgel az emberi civilizáció folytatólagos szappanoperájaként tart bennünket barmaiként és folytatásai újra és újra elbukkannak írásaik,mozgó képeik alapján mindennapjainkról.
Hatásukban kis és nagy érzelmi,értelmi viharokat keltve uralják véleményeink,kiváltják ellenkezésünk.
Ennek lehetünk tanúi most ,a Magyarországot messziről nem ismerő,de a svéd átlagembert megtévesztő és összezavaró kígyó banda összefonódva a kis hazánkban ádázul sziszegő hüllőtársaival hogyan működnek össze. Alkotnak nemzeteket megbolygató,felforgató konspiratív csínytevéseket...
Még valamit.
Az idegen gyűlölet és a munkakerülő parazitáktól való irtózás nem azonos kategóriában van,sem elméleti,sem filozófiai,sem büntetőjogi felfogásban.
A Kobra -féle társadalom felforgató,uszító,gyűlölködő média munkák nem méltóak az „európai eszmékhez” -vagy éppen az lenne a lényege ?


2013.11.8


F.Molnár