2014-04-17

A közösségi aszimmetria (Vázlat)


Demokrácia ,diktatúra , szabadelvű kapitalizmus  = tyranni…


Vizsgáljuk meg a fenti triáda, szerkezetét és működéseinek hatását az emberi közösségek törvényszerű igazságtalanságaira.

Az alapkérdés, ki és hogyan hozza meg a döntést?

Az egyéni feladatok és a mindennapok munkanapjainak nehézségei egy olyan bonyolult képletet mutat, amelynek megoldása csakis nehézségek és hibák sorozatai mentén lehetséges. Hozzáadódnak az ember belső világában és a rendkívülien eltérő értékrendek kavalkádja. Nos, nem csodálkozhatunk, az egész működés csak igen nagy súrlódás és ellenszélben vergődhet előre.
A közösségben alapformákban jelenlévő segéderők, szövetségesek hálója segíti a felszínen maradást. Az ember egyedül semmi, egy egész emberiségre van szükség, hogy valahogy működjön az aktuális  rendszere. A társadalmi kataklizmák mindet felforgatnak és a feje tetejére igyekeznek állítani.

Az aszimmetrikusan gondolkodó (ismeret kezelő) teremtmény – ember (állat) minden esetben egy karakteres háromszög (piramis) alapján építi fel a hatalom erővonalait,a gazdasági,erkölcsi,tudományos,politikai/vallási …stb . idea cirkuszaiban. Az tervezése,kivitelezése és a következmény rendszerei,újra és újra ugyan azt a mozgást végzi. A háromszög elfordul és a „csúcs” áldozat/mártír lesz . A talapzat jobb,vagy bal oldalából új szervező hatalom képződik. A közép csak jelzőket vált.


1.ábra.

Ez a közösségi asszimetria, a korpuszkuláris természeti törvények alapján az egyén ,a társ,a közösség, eszmei,irányítási reflexe. Ez tekinthető akadálynak,illetve szellemi és rendszerszervezői visszaaratottságnak is,ha nem lenne valamilyen eredendő előnye. 

Az összetett rendszerek (élőlények) a korpuszkuláris világrendben mint aszimmetrikus rendező elv hatnak és következményeik ehhez a metódushoz igazodnak. Az ismeret kezelésük (gondolkodásuk) ezt a pályát követi és ehhez tér vissza újra és újra. Az alfa hím,vagy vezér ürü, azonos a banda gazda,vezér,klán főnök,cár,király,császár…és így tovább. A kvázi szimmetrikus háromszög/kúp/piramis szinteken,mezőkön,kasztokba,osztályokba rendezi az elemeit. Ez a magyarázata annak az önpusztító folyamatnak, amely az emberiség esetében szabad teret nyit a felforgató forradalmak,lázadások,merényletek,háborúk,folyamatos ismétlődéseinek.

Az alá-fölé rendelés alap késztetés,ezt nem tudja kihelyettesíteni a „mellérendelt” közösség szervezés,miután az elemek továbbra is aszimmetrikusan kezelik az ismereteket (gondolkodnak). Az egyenlőség szajkózása,vagy a demokratikus döntéshozatal mitizálása ostobaság. Az elem,az egyén,a személyiség alap habitusa/karaktere aszimmetrikusan működik,az az korpuszkulárisan.

 

Az emberi közösség legkisebb eleme a társ. Sokan a családot gondolják annak,de a korpuszkularizmus a hagyományostól eltérő síkon vizsgálja a működéseket.

 

A társas egység, mint korpuszkuláris cella.

Az egyén, az ego furcsa képződmény. A tudatban keletkező szoros (közvetlen közeli) érzés a test biofizikai állománya az az érzékszervi visszacsatolás eredőjeként. A „lélek” ennek egy olyan kisegítő építménye, amely az énkép, önigazolás és az egyén, mint közösségi szereplő viszonylatai rajzolnak fel. Az egyén,ugyan akkor az elme síkján használja a dialóg szerű ismeret elemzést.,rugalmasan és megalkuvóan.
Ennél nem több. A lélek, helye mindannak a rögzült habitus rétegeknek, amely szintén átlagolva egyfajta emberi karakterben zárt és nyílt összefüggésekkel a világhoz azonosul. 
Az önigazolás a szülők felöl áramló helyeslés, tiltás, faragó kése és a környezet hasonló megvezetése egyfajta „gondolat kezelési folyómedret” alkotva tereli a világban betöltött szereplés folyamatát.

Így, az egyén a szülői kapcsolatokból építi fel az első bizonytalan modelleket a világ megismerés események felfogását, következmények hatását értékét. A család erős létfenntartási kötelék és az átjáró az egyén teljes személyiséggé válásának kidolgozására a társ szerepköre.

Az új igazolások, megerősítések és igazolások most már innen jöhetnek. Kevesebb a tiltás és sokkal több a helyeslés. A mindennapi nyelv barátságnak, cimboraságnak nevezi ezt az állapotot. A szülői autoritás áthelyeződik egy közös „baráti” törvényszékre. A társas viszony a házasságban illetve annak nyíl szexuális kapcsolataiban folytatódik tovább. Az egyén számtalan társas viszonylatban és kötelékben egyfajta közösségi mátrix relációt teremt, majd annak hierarchiáin tereli önképét. Ennek összekötő idegszálait a nyelv, gondolatok, érzések, elvek, elméletek, eszmék közvetítik és formálják.

A hierarchiát építő ember magányos. Miután a társ szervező erők egyenlőtlenül hatnak egymásra,minden szerveződés az egyéniségek hatása alatt sorvad és bomlasztja az építményt. Képtelenség harmonizálni,vagy valamilyen közös egyensúly pontot meghatározni. („Férfi és nő között nem lehet egyetértés,mert a férfi nőt a nő férfit akar „Karinthy F.) Humor filozófusunk érintőlegesen megértette és helyesen megfogalmazta,hogy az eltérő vágy/óhaj/indulat vektorok egymás ellen hatnak.


Az optimális társnak tehát azonosan egyenlőnek kellene lennie. Láss csodát ! A természet kipróbálta ezt a variációt a rovar világban. de,ha figyelmesen vizsgáljuk a sejtek viselkedését akkor beláthatjuk hogy a szövetek azonosan egyenlő egyedek szövetsége. Ennél meredekebb egyezést mutat az atomok(izotópok) tipizált világa. Az atomi lét egy gigantikus lojalitás és hűség a kozmológiai meghatározókkal szemben.
A diktatúra gyakorlója erre gondol. lehajazott egyéniség  és hiper társas viszony. Az atomizált ember csak egy bizarr, mesterségesen hajszolt vágy,hogy egy végtelen sokszerűségű alany feladva minden változatát, szabványosított államalkotóvá válhat. Ezért a szabadelvűség végletesen jól alkalmazható „oldószer” a diktatúrák feloldásában. Most figyelj !

A nagy szabadság csak a kirakati eszme,ahogy bennvagy, az üzletben hiába keresed a meghirdetett árut,csak köteleket,kapcsokat,láncokat találsz.
Nos, a mindörökké zsarnokok nem tudtak az udvari tudoraikkal messzebbre eljutni- nem is fognak. A mese folytatódik,igaz nincs már gyomor elviselni ami jöhet még.

Nincs hit/elv együttállás az ember egyéni szervezeti jövőjére.

További elemzés és következtetés szükségeltetik.

 

Molnár Ferenc

 

 

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése