2018-11-25

Facebook

A sátán kutyái  (Média 1.)

„A te barátod, nem az én barátom”
Korpuszkuláris kiegészítés: „A te ellenséged,nem az én ellenségem”

Először mindenki meglepődhet a két állításon,de ha komolyabban elgondolkodik rajta megértheti a benne rejlő valóságot. Az ismeretségből, barátsággá való átalakulás folyamata egyedi és jellegzetesen az adott személyiségből formálódó jelenség. Az szövetségi rendszer ami a barátság, azt jelenti,hogy lojálisak vagyunk kölcsönessen egymáshoz. Általában egy pár viszony, de beszélhetünk baráti kőrről is. Minél tágabb annál messzebb a barátság intim,mintegy szeretethez/szerelemhez hasonló zártságától. Ahogy mondani szokás manapság, rengeteg barátja van az interneten,de egy sincs a közelében.

A „Facebook” -Minek nevezzelek ? - portál egy rafinált nemzetközi nyilvános kém program. Több célt valósít meg rendszerében. Az egymáshoz kapcsol embereket,-fotók,vélemények,nyilatkozatok,érdeklődési körök alapján. Felrajzolja azokra a hálózatokra,amelyeket az általunk nem sejtett ismeret igények alapján, kémkedésre felhasználhatóak. Tudjuk a háttér hatalom paranoid és kíváncsi. Igazságtalan és arrogáns. Mit kellene tudnia rollunk ? Utáljuk az összeesküvéseket. Különösen az ellenük kialakított állandó megfigyeléseket sunyi,alattomos lehallgatásokat,besorolásokat,megbélyegzettséget, elkülönítéseket,összeboronálásokat. Irtózunk attól,hogy Baráti szálainkat,cimboraságainkat, komáinkat,sógorainkat,rokonainkat felfűzik és egy korporációs rendszerbe és ha akarják valamilyen bűnbe, terrorizmusba belefonhatják. Az erőszak mindent megtehet és meg is tesz. Nincs okos belátása a - mit lehet és mit nem szabadról. Minden az övé, azt képzeli a a gondolataink is -amitől fél,mert afölött nincs hatalma. Az erőszak tevő hibbant, a háttér hatalom rafinált. A besúgok áradata közepette,nem tud rendet tartani,sok a kettős ügynök. Valójában mind az. Egyedül akar lenni a paranoiájával a kisember megfigyelésében. Védtelen,mert szövetségesei,közvetlen közeli alattvalói,”barátai” megvetik,gyűlölik,pusztulását óhajtják. Hiába fullasztja pénzbe és befolyásba őket,a fordulatok pillanatában egyedül maradnak és lekaszabolódnak. A régmúlt és a közelmúlt elborzasztó eseményeiben mutatkozik meg a diktátor és a szolga nép viszonya. Nincs semmi megfogható ígérete a barátságának.Az érzelmi hamisságok tengerében a háttér hatalom megpróbál elemezni és program terveket kidolgozni. Az új technikák új reményekkel kecsegtetnek. Persze aki komolyan szövetségeket sző az nem nyit fiókot a Facebook-ra,de ez egy olyan helyzet amelynek induláskor még nem tudjuk a kimenetelét.

Van Fészbukod ? Igen . -Na de minek ?

Blog,email,fórum, web szalma kazlak. Minek ?

Mélységében irányítható és megváltoztatható minden az interneten, a webmester szándékai szerint. Nem fogtátok még fel ? Google,Microsoft,Facebook,Youtube... rejtett háború a kisember felett és ellen. Meghatározzák profilunkat,ellenségeinket,étvágyunkat,hitetlenségünket és vágyainkat.

Mikor jön el az internet égetési pogrom ? Mert ami benne folyik,rejtezik, az egyre halmozódó technika ellenességet és utálatot halmoz fel azokban, akik tovább hajlandóak gondolni az egyre cselesebb praktikákat, állapotokat.

Hozzá vagyunk kötve,mert az ismeret forrása egyben a mérgezett gondolatok vizenyője elménkbe furakodik,felhígítja az igazságot,elleplezi a valóságot. Megismerjük a titkokat,összeesküvéseket. Gondoljuk,- Már ez sem igaz.

A zárt diktatúrák elsőre betiltják az internetet,Youtub-ot,mert az „ellenségei” behatolnak mint hamis propaganda a köz életbe és lázítást gerjesztenek. A szövetséges diktatúrákat a háttér hatalom meggyőzi a despotákat,hogy nagyobb a nyereség a tömegek megszondázásában mintsem a zűrzavaros rövidfilmek,kétes értékű anyaga,vagy a rendszer ellenes előadások,ellenőrizhetetlen fotók,dokumentumok nyomán valaha is kialakulhatna. Minden eszköz két élű,használható egyaránt jóra vagy rosszra. A Facebook kifejezetten a konspirációkra megtervezett internet polip. Térképe ártatlan,naiv,bolondos emberek tengerét alkotja,akik azt képzelik,most modernek,átélik a jövő egy szeletét,összekapcsolódnak fűvel fával,kapnak valami újat és ingyen van. „Nem, fiam ez a pokolba vezető út” (Crish Rea)

Csak az egérfogóban van a sajt ingyen.

A Virtus,Posta Imre,Kurucinfó,Index és társai gyűjtő helyek a kontrollált ellenőrzések,ön feladások, ön kiszivárogtatások közösségeire. Csak legyél felhasználó ,-Megvagy ! Nem bújhatsz el többet. Kapcsolataid az ismeretség folyosód. Gps,megmutatja hol vagy telefonoddal sz.gépeddel most valós időben,csak aktiválni kell az elpusztításodra beépített,bombát, sugárzást,vegyszert és kivagy iktatva. Most akkor ki is a terrorista ?
Madarat tolláról embert internetes barátairól ismered meg. Egyszerre van jelen az érték és az értéktelenség. Az eredmény egy ön bomló folyamat. A rendetlenség fokozatosan győz a rend felett. A kontroll programok pedig kiszűrik az „anyagot” a mit az arrogáns kamasz programozók kiagyaltak és fejfájást okoznak az idősebbeknek.
A sok összekötött szál,már ma is felkeléseket,lázadásokat,”spontán” tüntetéseket gerjeszt. Ezek kísérletek. Hatás felmérések. Irányított mozgósítások.

Csak figyelj és gondolkodj. Lehetőleg szimmetrikusan. Növeld az ismeretlenek számát képleteidben,mert az elvezet a titkokhoz. Az aszimmetrikus gondolkodók intelligensek,de buták.Az Internet vég napjai ?Az internet abban a formában amit ma használunk,fokozatossal megfog szűnni. Átalakul egy szűrt,leárnyékolt,tiltott,rejtett,"tény-kontrollált" formába. Ez részben szükséges és indokolt,míg bizonyos esetekben hatalmi visszaélés. Diktálja a helyi, szervezeti,vagy háttér hatalmi csoportok összeesküvései, igényei.
Már az elején sejthettük,hogy ez nem lesz így jó. Mint a zabolázatlan vad lovak kisemberek és nagyok,okosak és buták,ravaszok és naivak gyülekezete. Jó és rosszakarók. Elfajzottak és tiszták...tülekednek itten...

Ahogyan a klíma változás,környezett szennyezés,állat védelem,humanizmus, erkölcs,demokrácia,stb. gyűjtő fogalmak működnek a stream mediában azt, az ön kontroll és a hivatalos irány mutatások szabályozzák. A média evolúció ,új osztálya a web-saurus, teremtői keze nyomán,vissza nyomorodik a nyomtatott és képi eszközökkel dolgozó vadállatok színvonalára.

Figyeljünk fel rá! Teremtői nem egy önálló, a véletlenek ismétlődő kísérletezés alapján beálló tökéletesedés. Nem, - egy tudatos teremtői,átalakítói munka. - Nesze neked Darwinizmus.

Ez az interneten persze ez nem olyan egyszerű. A lavina szerűen kialakuló kalóz, underground indulatok elszabadultak és az ismeretek kiosztása,nyilvánossá tétele,elérte szabályozás és szűrés,a hazudozók és álcázók felépített határait. Legalább is azt a mértéket amit még el lehet viselni,bár a tűrés határ különböző, egyedek,csoportok részéről ők és mink ugyanis eltérő érzékenységet mutatunk. Többféle hatás érvényesül a webben. a brutális hazugságoktól a hátborzongató valóság feltárásig a skála,rendkívül szerte ágazó és nehezen azonosítható. Valamilyen oknál fogva bizonyos emberek jól érzik magukat a csalás,hazugság,képzelet,mese,világában. Ez feltételezhetően személyiségükben kialakult alap habitus, ami a neveltetés,örökletes tulajdonságok és a környezet jutalmazási formái váltanak ki és tartanak egy életen át ható, ön és más áltatás,ámítás állapotában.( Nagy könyv falók,újság olvasók szerencsétlenek. A szó mágia bűvöletében élnek,halnak) Míg mások utat készülnek vágni az ingoványban és a feltárásuk,út kijelölésük mintegy két dimenziós sziszifuszi botorkálás,kevés értékelhető eredménnyel,addig az illúziókban tévelygők egyre feljebb pörgetik az állom látásukat az ,irodalmiasitott vallási/politikai/tudományos világképeikben.


Az igazság megismerhetetlen. Meg,- kit érdekel ?A valóság elborzasztó. Na, ez már haszonnal jár. Ki akar szenvedni a az igazság förtelmes,hideg digitalizált állapotában. Igen és nem,fekete és fehér,bűnös és ártatlan,tények és okok valóságában ?

A morális homokozókban, a felkent jog tudósok olyan bűvész mutatványokra képesek amelyet földi halandó el sem tud képzelni. A megformált és előadott,tanított tudomány szöveg testeiben egy olyan szó használat érvényesül amelyre egyszerre a hígító és oldó szere az azt elemző értelme tovább értékelése előtt. Maga a szó öli el benne a tudást.Mindenkinek a saját tudományos felfogásáért keményen meg kell küzdenie,mert az iskolák képzése,valamiféle lexikális készültségre lettek beállítva és a dogmák,sablonok,összkomfortos vízálló nézetek ügyesen egymásba csatolt szerelvényeinek a vissza öklendezését követelik. A papírokkal igazolt és auktoritásokkal lehorgonyzott igazság szféra,nem okoz felüdülést az egyén töprengései és ismeret kezelései közepette,az elveti/fékezi a kutathatóság indulatát. A könyvek többsége határ esetek megalitjai és a belőlük húzott határok és mezsgyék újra rendeződő labirintusban terelgetik az értelmünket. Az internet a Wikipédiától a wikileak-ig megtett útja szigorú felügyeletben megvalósított konspiratív ismeret temetővé alakuló értelem elhárító mechanizmussá vált. A Google kereső motorja egy bonyolult software alapján félig áteresztő tükörként politikai és hatalmi besorolást nyert.
Az igazság szabaddá tesz,de ennek a szabadság foka rendkívülien alacsony. Valamilyen tört érték a nulla és az egy egész között.


Ki -helyesebben,kik-azok akik félnek ? Félnek az egyes rész és egész igazságok előadásától. A tudomány mindennapivá tételétől a világ szemléletek tárgyilagos bírálatától, a közösségi rendszerek,vallás/politika mentesítésétől ?A feladatok józan kijelöléseitől ?Gondolkodásom,mára már annyira túlterhelt az "kiszivárogtatásoktól" ,hogy a világról alkotott képzeteim sorra összefüggéstelenekké és határtalanul összeolvadó radioaktív olvadékká vált. Az igazság,fájó seb,amelynek még a rá vonatkozó rendszerezése is értelmezési stressz és harc téri idegességbe kényszerít. Minden embernek önmagában rejtett valóság felfogása mérettetik meg,ahogyan kezeli a hit és meggyőződés mérőrúdjait,reflektorait,elfogadási kapuit,értelmi zsilipjeit. Akinek füle van a hallásra...igen, az ismerteknek hangzása van,a véleményeknek íze, a látványoknak illúziói. A hamisan megalkotott színfalak előtt szélhámos színészek és kóklerek játszanak velünk,mialatt ugyan annak az előadásnak szenvedői és rajongóivá lettünk,velük együtt.

Az igazság egy és oszthatatlan . Valóban ? Akkor hol van elrejtve ez a frigyláda ? - Melyből üdvözülés áradhat mindannyiunkra. Az internet közös ideghálózatunk az emberiség földünket beborító hálózatában,de még messze nem mindenkinek. Aki most itt tolong a moslékos vályú körül még nem tudja,hogy részese egyfajta központi idegrendszert létrehozó hálózati főnökségnek. Szőröstül bőröstül. Gondolatai,vágyai,bűnei és álmai,kapcsolatai és indulatai cseppenként csordogál a nagy gyűjtő helyek tárolóiba. A kiértékelések eredményei döntéshozók asztalán van. Fokozatosan egyetlen világuralmi elmévé egyesül a sok szakadár,kelekótya eszmedoktor. Kiköltik az ö sajátos igazság kezelési doktrínájukat és a bennünket devolució alá vonó webistáni agyzsugorítók foglyaikká téve belesimulunk a nagy korpuszkuláris TEST-be. Ez a harc lesz a végső-nekik- vagy talán csak az utolsó emberiséggel szemben megvalósított végutálat.A gondolkodás, az ismeret kezelés eszköze. Aki gondolkodik,- az ismereteket akar és nem ökörnyállá bontott szólamokat és tudományos doktrínák pókhálóit. Ugyan akkor mink az egyszerű emberek, képtelenek vagyunk önmagunkat és közösségeinket meghatározni,igazságainkat megfogalmazni. A konspirátoroknak adva át sorsunk,lemondunk a dolgok szívmelengető szimmetriáiról és elvetélve fuldoklik jövőnk magzata az aszimmetrikus igazságok fojtogató tekervényeiben. Az "egyszerű" igazságok nem adnak ki semmilyen értelmes mozaik képet a valóságról a világról. Annak, megfigyelése,tanulmányozása,megértése,jellegzetességeinek szabályellenességeinek elfogadása és a ránk mért feladatok újra tervezése a közönséges szólamok és előadó mágusok leegyszerűsítései ellehetetlenítik.
Az internet most majd elváltozik, alig észrevehetően elhülyít,kitéríti súlytalan és jelentéktelen légies befolyásunk a világ ismeret káoszában.
A kialakuló új káprázat,már egy új emberre talál. A belőlük felépülő világpolgár,degeneráltsága,minimalizált igazság vágya előáll mint a jövő értelmi -szauruszainak embriója.

Nem hazudik, az "arculatunk könyve" . A "nagy barát" kegyesen kitalálta, hogyan barátkozunk a kiforditott lelkünk ürügyén...

Tökéletlenek vagyunk és tehetetlenek.


M.F.
rémálmodozó