2014-03-30

A ”Föníciai tudomány”Ugye, az írás a főnicek találmánya volt ?
Volt a fenét,de ezt tanultuk. Valamint sok-sok más csacskaságot. Amikor a tudomány fogalmát megvizsgáljuk,rövid idő alatt belátjuk,hogy nem található éles határ az egzakt és ellentmondás mentes tiszta ész logikái mentén felfejthető előadások és a badarságok között. Így,olyan az egész mintha nem lehetne szorító prés alá tenni az igazságot mint követelményt a tudással szemben és csak az auktoritások pillanatnyi terveinek megfelelően értesülhetünk,hogy mi és hogyan is van a tudomány halmazában.


Valljuk meg,szerencséjük van a
mázolóknak és restaurátoroknak,mert a tudomány rövid a pórázra fogott gondolkodók és az elátkozott rögeszmések szívós gyötrelmei közepette halad cikcakkos útján. Nincs idejük etikával,vagy politikával foglalkozniuk. Azt a kever kavart, a konspirátorok végzik. Így alakul ki egy többrétegű,kusza szálú, ágas bogas ismeret együttes amelyben az a felismerés fonja hálóit,miszerint :
A tudomány (tudás), hatalom,-függetlenül annak a valósághoz való viszonyaitól „
Értitek, miről is van szó ? Lehet egy hazugság halmazt tudománynak láttatni és működni fog. Lehet látvánnyá formálni bármilyen elképzelést,mert minden lehetséges amíg nem követelmény annak
megvalósulása.
Az elmélet kényszerűen megelőzi a valóságot mialatt a valóságról alkotott feltételezések csupán gondolati bekövetkezések.
Az összeesküvések,és csalások mezején haladunk.
A mindenkori (mindenható) hatalom auktoritásai elé járulunk „dolgainkkal”. S' Ő élni hagy. Ereje a konspirációkban teljesedik ki.
Ami nem a valóság
közvetlen közeli hatása alapján alakul,az önmagától konspiratív természetű. (Km.)

Tervezet stratégia és harci előrelátás az elvégzendő feladat,vagy probléma megoldásaira. A hatalom, a szervezeti erő felépülése az összetett rendszerekben. (Korpuszkularizmus)

A hatalom összeesküvést igényel. (Így haladunk kijelentéseink nyomán túl a „F.t.” -on.) Ennek elválaszthatatlan része a tudomány. Majdnem mondom ,szőröstül-bőröstül.
De nem így van!

A tudomány kettős természetű (vagy többes) .

Az Etacs.
1. kutatás lehetőséget teremt arra,hogy a sok hiába való átértékelés közepette -mert szüntelen kutakodnak az elégedetlenkedők – végleg és visszavonhatatlanul helyére tegyük a tudomány fogalmát. Kiterjesszük fogalmi/értelmezési mezőinket. Feltárjuk a teljes képből a részek egymást kiegészítő alakzatait és azok megnevezéseit. Mert a tudomány korpusza független ugyan a földi ember természet felfogási rendszereitől,de ne lehet elválasztani egy az embert meghaladó -esetleg alkotó módon teremtő - nem földi összetett rendszerek sajátos „fogalmi térképeitől”.Néhány címszó a föníciai típusú tudományon túlról.A teljesség igénye nélkül.

  • Ismeret elmélet. Korpuszkuláris Kogitologia. (CorpusCuit.)
  • Gondolkodási rendszertan. (Gondolati elemi részek (pszygének 2.) kialakulása és fejlődése (hierarchiái) )
  • Korpuszkularizmus (Test elmélet az összetett rendszerek félépítése,felépülése/működése/lebomlása)A fenti értelmezési csoportok segítségével, (majdnem ) minden a helyére kerül.
Hoztál valamit ? Betehetjük a fiókjába,elhelyezhetjük az ismeret mező korpuszkularista horizontján. Hülyeségeket beszélsz ? Van meghatározható helye a tudás univerzumában. Ami értelmetlen,vagy ködös,felfoghatatlan esetleg zavaros, az nem ítélhető semmiképp kiselejtezésre,hiszen az átíró/kódoló nyelv nem azonos a gondolati nyelvvel - messze nem. Meg kell találni a helyét és tárolni kell tovább,míg el nem jön a kibontásának ideje.
Konspirálsz ? Tudjuk hol állsz és mit akarsz.

Hatalmat vágysz/szerzel/bitorolsz ? Látunk bitang ! Megkapod a fiókodat ahova való vagy. Megjegyzünk és címkével ellátva nyilvántartunk. Semmi nem hullik ki az ujjaink között. Semmi nem veszhet el. Az álmoktól az összetett és fel nem fogható összefüggések gombolyagjaikig,A „F.t.” elérkezett a saját határmezsgyéjéig. Ami azon túl létezik azt sajátos kakofón gondolat kezeléseivel már nem értelmezhető és nem magyarázható. A tudomány megmutatja ágas bogas mátrixát a korpuszkularizmus felhasználható önigazoló téteteleivel. Nem auktoritás,vagy értékváltás vezérli ítélkezéseit hanem, egy rálátás nyílt tiszta képe. Ezt hiányolom a „F.t.”-ban. Ne tudja összeegyeztetni az eszmék gondolatok előjeeit/minőségeit. Az ismeretek kiterjedésbeli és fogalmi rétegeit. Nincs semmilyen tudomány rendezési elve. A humán/reál típusú kategóriák,vagy a elméletei/gyakorlati állapotok, felosztásai mellett komoly ismeretelméleti és gondolkodás tani hiányosságokkal küzd. Beszél,általános és egyedi tudomány szemléletről. Tudományos tételekről,irányzatokról. Vallás/história/művészetek/politika … s egyéb katyvaszos ismeretformák a legnagyobb összevisszaságban kerülnek tudomány és tudományosság kiosztásaiba. Ez már túlhaladott a korpuszkularizmus és más egyéb világfelfogások szintetizáló kutatásainak ismereteiben.Az Etacs. lényegét tekintve egy következtetési láncolat. Létezése,nem bizonyos,de valószínűsíthető.

Ez egyenlőre elég lehet azok számára,akik torkig vannak a tudálékosság,tudományosság és látszat világfelfogásokkal s' azok torz szemléleteivel. Gondolat kísérleteikben eljutottak egyfelől a „F.t.” álságosságának felismerésesig, ugyanakkor a következtetéseikben pedig elképzelhetőnek tarják az embert meghaladó/felülmúló értelem valószínűséget.


Szövegeink lassan nyomulnak előre, egy igen fájdalmas és drámai kimenetelű szellemi újjászületés előadására. Eltávolodva az ember fogalmak ismeret tartalmaitól,de annak minőségi értékeit kitöltve/kihelyettesítve/átváltva ...
Célunk, az emberfölötti létezés logikáit megtalálni. Függetlenül attól,hogy az számunkra megélhetetlen,mert
korpuszkuláris létünk egy kaszttal lejjebb létezik. Elmellőzve az esetleges fantáziálásokat ezen értelem technikai és gyakorlati megjelenési valóságáról.

Tegyük fel, hogy egy baktérium csupán t ovább mereng a saját létformáján,belátva,- hogy itt valami rendszer kell hogy működjön nagyban is körülöttem !
Felesleges (
föníciai) szóhasználat az Isten/mindenható/Teremtő … az új kód jel/név: az Etacs.

Van valaki. Kell,hogy legyen. Nem vagyunk tárgyaló képes partnerek semmilyen viszonylatban vele. Jogunk és lehetőségünk képességeinkkel meghatározni egyes jellegzetességeit. Semmi több.Molnár Ferenc1. Etacs. - Extra Terestrial Anti-Corpuscular System.
Magyarul:
Földön kívüli nem-testelméleti rendszer. Az élet - egyenlőre - bizonyosan csak a föld nevű bolygón ismert olyan részletességgel, ami alapján kimondhatjuk: Az élet szerű összetett rendszerek testépítő szerveződések alapján hasonlóan,egyező elvek mentén épülnek ki. (A Korpuszkulák korpuszkularizmusa )

2. Pszigén.- (Psy-genom.) Lelki elemi részecske. „ Lélek korpusz „. Felvetődik a közösségi összetett rendszerek elemi pszygénjeinek megfogalmazása is. A gondolati meghatározás arra épül,hogy az összetett rendszerben egy olyan elemi egység képződik amelynek egyetlen helyre összpontosuló – önfelfogó,önmeghatározó kiindulási pontja „lelki origó” munkálkodik és segíti a rendszer indulatait/aktívumait egy fokozatosan felépülő lelki /eszmei úton vezetgetni.

2014-03-07

Miért irtózunk és vonzódunk a szektákhoz (már aki..)

Amikor eluralkodik rajtunk egyfajta kétségbeesés a belső és külső világunk megélt ellentmondásai miatt joggal keressük a bölcseket, gurukat, felkent vezetéket,hogy segítsen már valaki,mert ebbe bele lehet őrülni…
Nem sokan tudunk magányukban ismereteink alapján megnyugtató útmutatást adni az örökön változó és mégis ugyan olyan keserves mindennapjaink túlélésére. Van aki magában keresi a bűnöst,más kivetíti,mert az nem lehet hogy az egész így lett kitalálva. Az olvasmányaink pedig figyelmeztetnek. Az ember képtelen sorsát döntően megváltoztatni, Vagy elvek mentén élünk,vagy a pusztító gyűlöletben keressük az igazolásokat.
Megvezetnek és konspirálnak. Igen, Mert ez egy alap késztetetése az összes élőlénynek. Egymást manipuláljuk a külsőnkkel, gesztusainkkal, előadásainkkal. Álságos süket dumákkal. Legyen az pap, párttitkár, vagy bandavezér. Ott dől el, hogy - tud e mozgósítani – mennyire közelíti meg azt a képzetes ideált amelyet önmagunkba modellezünk egy auktoritásról.
Az,hogy ma Magyarországon a szekták orgiája üli ünnepnapjait ,pontos tükre az évszázadokon átívelő balgaságnak,jóhiszeműségnek és méltánytalanul hitvány vezetők elfogadásának.  - és tőlük bűzlik a hal .
Ezért lehet az,hogy minden hatalmi átrendeződés csak rutinosan folytatja tovább a létfertőzés bevált módszereit. Brutálisan gazdag őstörténet eltörpült nemzete lett a magyar. Amikor az intelligencia és a pénz szövetségre jut nincs tovább sem Isten sem Ember, és Magyarországon mindig volt,van és lesz megvehető ember.
Sokat hallok –mert van internet – a szkítákról, hunokról, avarokról, pannonokról. Többnyire lelkes túlfűtött dicsérő előadásokban. Felmerül a kérdés, valóban mi vagyunk ezen nemes múlt örökösei ?
Megnyugtató a válasz. Igen  
Misem igazolja jobban, mintsem, hogy eltűnőben vagyunk. Ahogyan ők is tették. Most a magyar van eltűnőben,mit a tavalyi hó.
Aki mert az elment,aki nem az feloldódik egy olyan új világképben amely nem a sajátunk. Hiába minden íjász klub. Előttem világosan kirajzolódik az új világkép túlméretezett pokoli őrlőkövei, melynek barázdáit zárt ajtók mögött faragják- mint mindig minden időkben. A szektákat mi teremtjük ,lihegve a tehetetlen megfelelésnek. Kiszabadult az űzött vad, a lelketlenné tett belsőnk. A meghasonlott ideáink,hitetlenségünk önmagunk erejében.
Nézd meg a szarvast amikor a farkasok tépik,nyúzzák, szaggatják. Szeme kikerekedik,nem néz sem a földre sem az égre,csak a farkasok tekintetét kerüli. Ennyit a beletörődésről. Az utolsó korszakba léptek a magyarok,elveszünk,ha nem lesznek tanítóink. Nem lesznek vajákos öreganyóink,mágusaink,táltosaink…

S lám,megjelentek a „stand up” gondolkodók, „Undergrund „ filozófusok, önjelölt vallási vezetők,harcosok és betyárok. Rendkívüli módon tisztelem és becsülöm erőfeszítéseiket. Sokan karrierüket,egzisztenciájukat,jó hírüket/nevüket  áldozzák helyettünk,akiket nem áldott meg az „ég” hasonló képességekkel.
Ez jelzi ,hogy vannak „királyi szkíták”  ,akikről a görögök azt írták. Ti teszitek azt,amiről mi csak beszélünk” . Mindig is voltak – amikor nem internet –csak lúdtollból faragott penna nyomán kerültek ki a gondolatok magukról,magunkról és a mindig gyötrelmes világunkról.

Molnár Ferenc