2014-01-26

U.F.O.Az „ismeretlen repülő tárgy” fogalma mára vallásos felekezetté nőtte ki magát. Része egy, az egész világra kiterjedő rövid távú összeesküvésnek. Hiszen sok sok megmagyarázhatatlan dolog tűnik fel az emberek előtt és még több olyan tudatos és amellett konspiratív módon megteremtett gazemberség gazdasági és vallási/politika ( a kettő azonosan egyenlő) érdekekből kialakított „kísérlet” vagy „bűnös tett” amelyeket érdemesnek látszik az UFÒ-k hordozta idegenek/földönkívüliek rovására (lehet) átlőcsölni.
Megjelennek a hírekben és az interneten olyan előadások amelyek nyíltan és magabiztosan hangoztatják a földönkívüliek állandó jelenlétét,beavatkozásait és jó-rossz szándékát a földi lét minden megnyilvánulásában. A szóhasználatokban jól felismerhetőek azon kifejezések amelyekkel a vallási/politikai/tudományos „hülye beszéd” előállítók használnak műveikben. Amikor is a fogalmak és összefüggések pontossága,a zavaros megfoghatatlan jelzők és képzetek sűrűjében az igazság/valóság érzetét előállítva a megértés,felfogás ellenében egyre inkább a hitünkre apellálnak. Így kell hinnem az evolúcióban/pszichológiában(lélekben)/transzcendens/meta/szub/.... mitikus/meseszerű, állapotok meghatározásaiban. Politikai/gazdasági tézisekben tévhitekben. A súlyosan megtört és megnyomorított/ideologizált és financiális keretekben tartott tudomány általánosan és egyedileg kiszolgáltatott állapotok között egy olyan világképet rajzol elénk amelyben az irányítást és szervezést rossz szándékú „elmebetegek” valamint megalkuvók bandái kezében alkot egy globalizált „fenséget”(arisztokráciát)
A próbálkozások melynek alapjai egyszerűen átláthatóak,hiszen a szellemi irányítás és annak hatalmi táncversenyéből mindig ugyan az a csoport kerül ki győztesen. (Aszi-állatok)
A hit-tudomány,demokrácia-zsarnokság,humanizmus-emberirtás. Vagy nem ?
A család/gyerek/öreg/természet ellenesség programmá vált,mégpedig olyan hatékonysággal amelyre eddig az emberiség történetében nem volt példa. Az uralkodó körök és a pénzügyi kufárok szimbiózisa kilépett a kozmoszba. De,nem messze,csak hazudnak róla. Úgy gazdálkodnak a kozmosszal,mint ha egy képzelet moziban ülnének.
Oda festették fel azt az új ideát amely már nem egy Isten vagy a Káosz teremtő erői ahogyan a letűnt századok gondolkodói körbe izzadták sekélyes fantáziájukkal az emberi/földi létet ,hanem egy Intelligens univerzum vadállatias betolakodója amely majd elviszi a balhét a jelenkor szörnyű penetránssan elénk táruló bűneiért.

Terméseztessen nincsenek olyan ufók amelyek meglátogattak/nak bennünket. Soha senki nem jön el sem értünk sem érdekünkbe nem jár közbe. Itt pusztulunk el élve,egymást örökösen gyötörve/felfalva mint a sivatag kiszáradt folyó medrében őrjöngő krokodilok. Miközben új és új kísérletekbe merítenek el bennünket,hagyva fuldokolni,aggódni egyéni és közös sorsunkért.

Az ember intelligenciája elérte határait és az okossága rabként elkorcsosulva,alázatos szolgaként sorvad elméje kétkedő zugában. A „piac” kérdéseire a „piac” válaszol. Ez az emberi intelligencia végállomása. Kérdései mára már eltávolodtak a közösségi érdekektől,mert a család/nemzet olyan belső taszító erőknek engedelmeskednek amelyet nem az értelem vezérel hanem a közös bűn vállalása.
A csoportban elkövethető felelőtlen tettek száma egyenes arányban növekszik a föld népességével.
Amikor egy csoport észre veszi,hogy egy másik okos,türelmes,szorgalommal élelmet és fedelet teremt magának az intelligencia (aszi-állat) egyes sebbegésbe kapcsol.
-Megszerzem ! - Arcom verejtéke nélkül,úgy hogy oda teszed a lábaim elé. Cserébe kapsz mesét,mítoszt,illúziót. Megtalálom lelketeket,Isteneiteket,csodaszereket,szórakozást...luxust varázsolok körétek és ti rabszolgáimmá váltok. Megkötöm okosságotokat,szelídségetek alapján házi állataimmá váltok,fejős teheneim,áldozati állataimmá lesztek. Majd amikor kétkedni kezdtek meséimben felkínálom az istentelenséget,az egyenlőséget,testvériességet,demokráciát,szocializmust,kommunizmust,vagy nemzeti monogámiát,promiszkuitást,pornográfiát,kábító szereket és buta röhögést,izgalmat. Álhíreket és állérzéseket közvetítek. Könnyitek az erkölcsön és a büntetéseken. Viszonylagossá és érthetetlenné teszem körülöttetek a világot. Tudományosságot a tudás helyett és ha kell meggörbítem a teret,gyorsabban mozgatom a fényt,sötét anyagot hazudok és hadronok,kvarkok,sztringek,higgs gagyik mozaikja lesz a világotok. Ne keljen dolgoznom,csak nekem ne kelljen dolgoznom.,hogy csak ne keljen dolgoznom... Értitek barom állatok ? Gyűlöllek benneteket. Okos szorgalmas szelíd kérődző,buta barmok. Takarodjatok ki városaimból ostoba falvaitokba...parasztinok.

Nos...

„Ufók pedig nincsenek.”


Molnár Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése