2012-01-01

Az aszimmetrikus gondolkodástól a szimmetrikus értelemig

Aszi = 1D
Szi =2D

Mit nevezünk értelemnek ?
Az ember értelmes lény,bizonyos határokig. Történelem,-már amit helyesen ismerünk- azt mutatja korlátozottan értelmes. Igen, tehát van korlátmentes értelem ? Sokkal közelebb hozzánk mintsem gondolnánk. A képlet egyszerű, gondolkodj mindig szimmetrikusan! -ha van időd rá. Ugyanis a problémák szimmetrikus tovább bontása az összetett rendszerek ismeretfeldolgozásának az egyik, magasabb szintű képessége.
Az élővilág, kozmológiai okokból szimmetrikus felépítésű a végsőkig -különösen érvényes ez az idegrendszerére. A „teremtő” nyilván a kozmoszból vette a mintát,a dinamikai rendszerek és az atom szimmetrikus,ha az atom-on múlna akkor is a szimmetria az előny,mert „nincs kitüntetett hely, amelynek igazolható értelme lenne”(Korpuszkuláris dogma.)
Az agyunk két féltekéből áll. Testünk szimmetrikus,hasonlóan érvényes ez az idegrendszerünk teljes kiépülésére. Mindezek ellenére a létért való küzdelemben,az aszimmetrikus ismeretkezelés az az a gondolkodás, az abszolút kívánatos és biztosíték a túlélésre. Ha két ember hajótörést szenved és az egyik aszimmetrikus gondolkodó, a másik szimmetrikus,akkor az esély a túlélésre,adott. Az aszi megfogja enni a szi-t. ( Ez érvényes a „Sárga tengeralattjáróra” is.)
Hát így állunk.
Az aszi-t nevezhetjük fél eleméjünknek – tudományosan – vagy „féleszűnek” -magyarul.
Az aszi software-je, elvezet bennünket a háborúkba és a viszályokba,az alakoskodásokba, lopásba,csalásba,nyerészkedésbe,aljasságba,összeesküvésekbe. Az aszi, a vallásokban lefestet”gonosz”,”sátánfajzat”,kaballisztikus varázsló,tudományosodó pojáca,soha nem szimmetrikus gondolkodó,elméje nem ép. Hiánya,hogy nem egész agyával értelmez egy időben. Ember gyűlölő és szélsőséges,mert nem érti meg,hogy „Nincs kitüntetett hely,érték, középpont,stabilitás,örök élet,és csak egyetlen igazság”
A szi gondolkodó ugyan akkor, ember szerető és még „az ördög ügyvédje „ is. Megbocsájtó és szelíd,A jóságot,jogot,emberismeret nem kell tanulnia. Nincs szüksége „parancsolatokra” és előre vetített félelmekre,mert okos mérlegével kiméri maga körül a világot és kutatja az ellentétek okát.
Az aszi gondolkodás megtanította,hogy a egykezűség ,az egyre leosztott döntés,az egy vezető,egy Isten ,egy eszme, egy ok,egy képlet,egy eredet,egy lélek előny,az embertársainkkal szemben. Az együtt működést szét kell zilálni.
Igen, az előny hierarchikus-rangsorol. Mi kell a gazdagsághoz/befolyáshoz ? Előny,előny,előny. Az egyenes úton haladva időt nyerünk. A kóborló többet tud,esetleg eltéved. Az egy dimenzió az állatok túlélési menetrendje. Ha nem tudsz dönteni melyik vályúhoz fordulj,elpusztulsz. A politikai és a intézménytesitett Isteneskedés,mint az egypólusú mágnes vonzza magához az aszimmetrikusokat, „félkegyelműek”-et. Hogy is történhetne másképp ? Hiszen napról napra deklarálják,hozzáállásukat a világeseményekhez és a kisember sorsához.
Ha az aszi 1 dimenziós, akkor a szi 2D.
A csőlátású, egyetlen ösvényen előre haladó ember mint a hamis kozmológia varázslatos „féreg járatai” befurakodnak az orrod előtt a hivatalokba, a hatalom előszobaiba,a siker páholyaiba. A szekták,titkosodó paranoid összeesküvők,saját egykerekű gondolkodásuk malmaiban őrlődve rettegnek. Félelmük oka, az „erdő” a „rengeteg” a tudás útvesztője. Hallanak,olvasnak a tudás határtalan mezőiről,az okok rónáiról ahol a „felvilágosodás” délibábja lebeg. Ahova „királyi út” vezet. A tündér kert,amelyben az élet vize csobog és a mindentudás fája termi,magtalan gyümölcsét nekik. Elérhetetlenül. Mi az érték és a pénz közötti különbség ? Az érték viszonylagos,a pénz az érték képzete. Virtuális valutája a tudásnak. Felhalmozásával egyre nő a hitelességhez és az igazsághoz való determinált jog. A pénz birtoklása, energiafeltöltődés az érték megszerzésére,felhalmozására és megőrzésére. Legalábbis annak illúziójára.
A szimmetrikus prófétákból szentek, az aszimmetrikus gondolkodókból földi Istenek alakulhatnak ki. Tanulságos. A megvehető tudás az auktoritás,a megszerzett tudás szolgaságba vezet. Fut a jobbágy,a béres,a cseléd,az alattvaló, az aszimmetria piramisa munkát ad,betevő falatot,az egy napi túl-élest.
Gondolkodnak az aszik,valójában ? Igen,az ösztön gondolkodók értelmével. Megszakítás nélkül. Gondolat fonalaik egyetlen gombolyag. Ha megszakad, „elveszti a fonalat” a kivezető utat, a megnemértés bizonytalanságába merül - pillanatokra.
A szi barátunknak,evvel szemben sok sok kötése,leágazása van világunkkal. Kiosztja ismereteit és összekapcsolja mindennel. Az értelmes és okos,- mit-ne mondjak- tudományos dolgok, nem cél előtte. A megértés 2 dimenziójában él,a két kézzel alkotó festő különös világa ez a mindenségről akarván képet alkotni. Elméjében a két agyfélteke mint a szem, tér-képet rajzol mind az igazságról,igazságosságról,a valóságról és okokról,célokról és főképp a rendről.
Nem tudjuk elmagyarázni az „félszeműknek” - mi az, hogy térben látni. Nem tudjuk átadni kötetlenségünket és irtózásunkat a féligazságoktól. Mert ők a rajongói,terjesztői a majdnem/mintha világának. Az igazság kvantitatív. „Nem lehetünk csak egy kicsit terhesek” Vagy kicsit tolvajok,csalók,hazudók. Nem lehet két lovon egyszerre ülni,de lehet vezetni azokat.
A dolgok,kettős természete, a megnyilvánulások elemi állapota,a szimmetria fontos kiegyenlítő logikai voltát mutatják. Hogyan lehet ehhez igazodni ?
Nincs „szuperszimmetria” Csak egyszerű szimmetria. A dolgok „értelmi egyenlete”,melynek minkét oldalán az ismeretlenek,csak az egymásra talált viszonylatok eredőjeként részei a fizikai világnak. Aszimmetrikusan soha. Semmi nem pottyan csak úgy le az égből. Mindennek van előzménye,ha nincs akkor szabad ismeretlennek nevezni,de tilos egyenletbe foglalni. Mert az nem egyenlőség amelyben egy elfogadott bizonytalanság, tényező. Az maga a matematikai szemfényvesztés. A tényező azután bármi lehet. Demokrácia,liberalizmus,baloldali érték,tudományosság,Bozon,káosz,string,....szlogen azaz kódszó,azaz jelszó,...program azaz pogrom...mozgalom azaz szekta....forradalom azaz polgárháború....terrorizmus azaz háború.
Minden aktívum szimmetrikus. Lám, az aszi nem veszi ezt figyelembe.
A természet elrejti,becsomagolja,ködbe burkolja az értelem pusztáin a szimmetriákat.
Az 1D-ban nincsenek eredők,csak következmények,egymás utáni lépések,impulzusok,fülbe suttogások és add tovább-ok,összekapaszkodó kezek...testvériség (faji alapon)...barátság (családi szálakon)....szeretet (szexuális indulatból)...szabadság (rablott pénzek nyomán)...egyenlőség (mindenkinek kilőhetik a szemét jogán)
A 2D keletkezése az 1D mozgása alapján jön létre. A gondolat egy vonalúságának kitérései,nyitja ki a megismerés értelmét. A szi gondolkodás nem lázadás. A tudás nem láncszemköböl áll,hanem hálózatból. Nem körkörösség hanem random bolyongás,vagy eredőkre bontás és újra felépítés. A titkok megismerői így lesznek a szi gondolkodók. Többnyire „kétkezi” parasztok. Jámborok és szelídek.
Milyen lehet a 3D gondolkodás ?
Nem tudjuk a választ. Annál az egyszerű oknál fogva,hogy az értelmi dimenziók hierarchiája egyirányú. Könnyű ítéletet mondani a nulla kiterjedésről,ha legalább a „van jel” ,”nincs jel” tudásával rendelkezünk.
Az összetett rendszerek emberfeletti horizontját hogyan értsük meg amikor arra sem vagyunk késessek,hogy a történelmi idők sodrában oly sok bajt,szenvedést és korunk kilátástalanságát okozó aszi gondolkodóktól elvegyük a hatalmat ? Letegyük létünk alapját egy két dimenziós értelmi irtásra.
Van e, 3D ismeretkezelés-gondolkodás-értelem ?
Feltétezésem szerint,az objektív univerzumban nincs. A mi világmindenségünk, a 2D mozgása. A 3D -ra nincs „rálátásunk”.
Talán elég,ha ép elménket kivezetjük a káoszépítők erdeiből.
A „puszták népe” vagyunk,vagy nem ?

Molnár Ferenc
BUÈK barátaim

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése