2012-03-23

Az "elkorcsosulás ollója".

Devolució 4.
(Vázlat.)

Az ember és minden élőlény a sejt biológiai programja alapján kiépíti élettartama alatt, a lehetőségei és a környezet nyújtotta hatások kereszttüzében azt a lény típust, amelyet nevezhetünk ”faj ideának”. Ha ez nem így történik akkor az eltérést,amennyiben a faj átlagához viszonyítjuk devoluciónak,ha azt meghaladó ,kiugró elalakulást tapasztalunk akkor evolúciónak. Ebből nem lesz fajugrás/fajváltás. Ez az amit Darwin -hibásan -kiterjesztett az egész élóvilágra.) Mindez, az adott fajon belül valósul meg. Alacsony és felsőbbrendű fogalmaknak itt nincs meghatározó értelme. Teljesen mindegy,hogy hogyan nézünk ki. Mindegy hogy a körvonalaink milyenek,egyazon sejt univerzum tombol bennünk,akár egy tölgyfa, akár egy ló,akár egy emberszerű képződmény vagyunk. Az élet folyamataink adta közösségi őszrendszerében kialakuló bonyolult viselkedésünk eltérése,gyakorlatilag semmilyen jelentőséggel nem bír. Megszületünk,nyüzsgünk,táplálkozunk,utódokat teremtünk és elenyészünk. Ez a korpuszkuláris kever-kavar,ugyan akkor teret biztosít az idegrendszereket és elme típusú sejt korpusz szerveződésekre is,amelynek következtében egy új minőség jelenik meg a világ felfogó értelem. Annak két egymásnak ellentétes szélsősége az okosság (időfüggetlen ismeret kezelés ) és az intelligencia ( az időfüggő ismeret feldolgozás). Az hogy melyik kerül túlsúlyba mindennapi és spekulatív gondolkodásunkban azt:

-Az életkörülményeink és a környezetünk,valamint az adott közösség által kialakított szokásrendszer, hármas egységen belüli eredők határozzák meg.

Az ember tehát a bonyolultságát tekintve egy lépcsőfokot előre lépett. Mialatt sejt rendszerei semmit nem adtak le az évmilliókra visszakövetkeztethető tulajdonságaikból (amit valljunk be nem igazán ismerünk,fogalmunk sincs hogyan kezeli a számára fontos ismereteket.)
Milyen erők okoznak elkorcsosulást és melyek segítenek kialakítani a minőségi,- hangsúlyozom- lényeges faj- ideális változásokat ?
A növényeknél a napfény,tápanyagok és a tényészkörülmények csökkenése jelentős elalakulásokban ,viszonylag gyorsan átszervezik a sejt univerzumot és a növényi „idegrendszer” munkájáért felelős sejtek hol az elhalás széléig futtatják a túlélés lehetőséget,hol a kiszolgáltatottság egyoldalú (parazitizmus) kötöttségébe esnek,más esetekben a óriás növés,vagy túlburjánzás „hibáiba „ sodródva élik meg a devo-evo. futamaikat.
Az állatvilág devo-evo. ingája hasonló ehhez. A leváló rovar világgal együtt egy, helyelhagyó „műszaki fejlesztésben” futó, egyre bonyolultabb formákba torzul,alakul,változik át. A mechanikai és biokémiai lehetőségek mérnöki laboratóriumából, a sejt univerzum a kidobott prototípusok egyre torzabb és érthetetlenebb külalakok mellett végzik, a bevezetőben említett k.kever-kavart.
Az ember különös helyzetben van. Egyszerre hat rá a biofizikai elkorcsosulás veszélye és ami létében igazán drámai jelentőségű,a tudatos szellemi,értelmi lekorcsosítás.
Ez, az esetünkben az „elkorcsosulás ollója”. Olyan etnikumok,népcsoportok kialakulása és közösségi működése jelenik meg,amelyeknek a világfelfogásából teljes mértékben hiányzik az önnemesítési indulat. Életvitele semmilyen eszközzel nem javítható és az elkorcsosulás az elméjükben olyan mértékű,hogy visszafordíthatatlanul sodródnak a Darwinista előember,majd emberszabásúak (humanoid) fajainak irányába.
Kimondhatjuk , az emberi közösségek egymás közötti létharcát jelentős mértékben az egymás szellemi,értelmi ellehetetlenítse,kiszolgáltatottságba tartása,kiiktatása folyik-szakadatlan és állandó indulattal.
Az,hogy ki kit vezet meg,csap be és tart tudatlanságba,tájékoztat hamisan és hazugságok tengerével
torzítja világképét és önmeghatározását nem lehet pontosan meghatározni. Ez az oka azután,hogy az emberek egymás közötti ismeret cseréiben az őszinteség és hamisság ugyan halványan felismerhető,de kifejezési rendszereinket erősen modulálja a belső szándék,hogy a hazugság és csalás a gyors hozadékot ad. Nem törődve a partner,hallgatóság szellemi,értelmi megrontását. Ennél többszörösen veszélyesebb és mélyebb probléma az összeesküvésbe való örvénylő belecsavarodás.
Eldönteni nem is kell, belénk van építve a bizalmatlanság és ennek kozmológiai tükörképe a ellenpontja az összeesküvés kataklizmája. Nem is lehetne más,hiszen véglegesen képes kiiktatni a józanságot és a legbrutálisabb terror erőszak,gyilkolászást meghagyva jut döntés helyzetbe-következtetései nyomán. Mit ér az értelem,ha a végeredmény a pusztítás lesz ? Még soha nem történt másképp ,miért is gondolhatnánk másképp.
Tehát megkeretezve alapképletünk.
A bizalmatlanság túlélési kényszere az összeesküvésekbe sodor bennünket,majd egymás testi és szellemi destruálásával elzárjuk emberi jóságunk és önnemesítésünk útjait.
Képesek vagyunk tiszta fejjel józanul elemezni,de nem tudunk hasonlóan cselekedni.
Fontos meghatározni azokat az erőket és indulatokat amelyek tudatosan,tervszerűen és folyamatosan törekednek az emberi faj -pazarló bősége közepette - annak elkorcsosítására .
Az iskolák és szülök feladata a csemetéikben megtalálható önnemesítési reflexek,készségek ébrentartása és fejlesztése. Tájékoztatással és beszélgetésekkel a ismeretek terjesztésével mutassanak rá az elkorcsosulás példáira. Az összeesküvés állandóan ható és természeti törvényszerűségeit kutatni és feltárni jelölhetjük meg feladatunknak. Továbbá,annak „árnyalt” és „szelíd” formáiban rejlő veszélyeit vizsgálva, az ember közösségi rendszereit új szabályi/törvényi/erkölcsi elemekkel kiegészíteni.
Állandón figyelni a destruáló/demoralizáló/devolucionáló indulatokra ! Ezek,valóságos tengerében él a ami modern ember. „Kultúrája”,”művészete”,”tudománya”,”világ felfogása” tévúton jár.
Azon emberi közösség amelyekben a devoluciós erők vezető pozíciókat töltenek be és az iskolai oktatási,tájékoztatási,valamint tudományos intézményekben vezető beosztásokat szereznek meg,lényegében az elkorcsosult emberi faj intelligens képviselőit láthatjuk. Bízhatunk e a devo-evo ingában,hogy az előbb utóbb a jó irányba lendül ki,vagy saját erőből kell kitakarítani az ólat ?

Molnár Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése