2014-04-06

A lehülyítés általánosítása


(Vázlat)

A lehülyítés okai. Az összeesküvés,mint eredendő tényező.Mindenek előtt sietve kijelentem, az összeesküvés kozmológiai meghatározó -törvény. A kialakulása,tehát egyfajta dogma erejű valóság. Megkerülhetetlen amikor az emberiséget vezetőkre és megvezetettekre osztjuk. Következik elsősorban abból,hogy az előny hierarchiát épít. Nyilván aki/ami előnyösebb az magasabb rendű. Ez önmagából fakadó igazság,nem kell belemagyarázni semmit.

Az evvel ellenkező vélekedések,esetleges makacs tagadása, vagy gyenge felfogási képességre,vagy egyben konspirációra utal.

A bölcselkedők,igyekeztek kikerekíteni ezt a tételt és rámutattak,hogy a hátrány is lehet előny. Nos, ezt nem tudom elfogadni,mert egy olyan tükör világot vet fel amelyet a „liberalizmus” társadalmi szét terítésesben tapasztalunk. A világ egyre hülyébb lesz. A bolondítás bejön az ajtón,ablakon. Oktatva van és egyre félelmetesebb mértéket ölt,amellett,hogy az oktatás és képzés soha nem látott eszközök birtokába került.A lehülyítés egyfajta szellemi terror. Ennek kialakulása és intézményesítése része annak a bonyolult szerszám készletnek amelyet a spekulatív konspiratív elme kitermelt magából és saját,vagy csoport előnyének fenntartásra,fokozására fejlesztetett/fejleszt tovább.
Na,nem ment ez könnyen,hiszen a józan ész (többnyire paraszti) igen csak értelmes. Jó tudni,hogy minden arrogáns és felfuvalkodott intellektuel abból (ö mondja:) a sült paraszti létből keletkezett amelyet én és sokan mások,termesztő/gazdálkodó mérnöki munkának nevezek. Ennek évezredes gyakorlói és fenntartói a földműves és állat tartó gazdálkodó volt. Sőt ők képezik azon tartalékot amely majd a lehülyült világból maradéknak hivatott fennmaradni.


Az ember egymagában semmi.
Képtelen megtermelni élelmét és a természet erőivel szemben felvenni a harcot. A társ, élettárs hasznos szövetség, a család ennél erősebb,a klán-törzs már egyre lazuló hűség rendszer. A folyamat nem áll le és a közös érdekekből egy olyan eredő társasági rendszer,függőség terem hamarosan amelynek egyszerű kötödését a lét eredendő szükségletei hozták létre.

Az elemzésünk akkor bukik át az érthetetlenség küszöbén amikor rádöbbenünk,hogy a közösség építésben teljes mértékben hiányzik a józanság. Ennek oka az,hogy a parazitizmust és a konspirációt nem vagyunk képesek felismerni. Illetve az összeesküvések ellenpropagandája alapján gyanakvásunk kiselejteződik (Szégyellni való.)A természetben mellettünk megtalálható „lények” növények/állatok végtelenül nagy áldozatok árán sem képesek az egymásrautaltság habzsoló körforgásából kilépni. Gyakorlatilag egymás pusztulásából élnek . Miért is lehetne más ez az emberek esetében ?
Csoportokat,társulásokat teremtünk a teljes tudati vakság közepette. Melyeknek növekedése sem minőségi sem szellemi előre haladása nem ismerhető fel. Majdnem azt mondom, felfogásbeli korlátoltság van bennünk genetikai szinten. A vezetők valamilyen erőszak magból terebélyesednek fölénk és a hatalmi kiosztás ezután felülről terül szét észrevétlenül és megváltoztathatatlanúl.

Ebből lesz a hűbér,zsold,árenda,adósság,munkaerő,tudás,létkörforgásának legbrutálisabb kataklizmája.

A nagy bölcs elődök epét izzadva sem tudtak letenni az asztalra egy mindenható és könnyen értelmezhető alapművet,amelynek egyetlen rövid megfogalmazás is lehetne a mottója:

Ember, ne dőlj be !
Néz körül ! Mindenki mindenkitől akar valamit, amit nem mond el nyíltan. Mindenki mindenkinek hazudik és nem vallja be. Erre azután igen könnyű építkezni minden nagycsoportos felállásban

Mennyire kell hülyének lennie egy ideális globalista/despotikus államforma szereplőinek ?A kérdés nem hogy költői,egyenesen értelmetlen,mert nincs kinek föltenni. Nincs sehol,semmilyen dialóg arról hogy mi a követelmény az állam alkotó elemek értelmi szintjét illetően. Sem az őket irányító/ellenőrző/számon kérő hatalmat gyakorlók tájékozottságáról, jogosultságáról,hogy irányítsanak,vezessenek és jogi/erkölcsi/viselkedési törvényeket alkossanak. Az irányítottak,azaz alattvalók,a nép, nem alkot semmilyen -ideológiai,vagy érdekvédelmi csoportosulást,mert a létfenntartása teljes lekötöttséget igényel. A z összejöveteleik ezért a sport események és kisebb „kulturális” happening -eken valósul meg. Az internet, idejekorán szétdarabolta és megnehezítette a széles tömegek egy helyen való párbeszédeit. Az irodalom,média egyoldalú és jól összehangolt aszimmetrikus vélemény csoportot alkot, szellemi terrorja szinte cunami méretű és erejű. Mindenki onnan idéz és onnan szopja a véleményeit.
A You Tube, megteremtette a világ méretű Hyde parkot ahol mindenki szórhatja agymenéseit,s a néző/hallgató nem gyanítja,hogy az információt letapogató szoftverek rajzolják ki a lehülyítés megengedett szónokait. Hiszen „a lényeg az soha sem látható”, tehát amit ott elérhetsz az klinikai tisztaságú hülye beszéd.


Bebizonyosodott és a konspirátorok tisztába vannak avval,hogy
az összefüggések felismerése a legértékesebb és legveszélyesebb tudás. Tehát az,értéket képvisel hatalmat és hasznot jelent. A társadalmi kiszorító játékban helyzeti előnybe kerülnek azok az elemek amelyeknek képviselői az iskolai oktatáson kívül, részei egy egymást segítő végletes „mozgalomnak”. Miután az emberi intelligencia/okosság és így értelem egyenletesen van elosztva, a hatalom és a tömegek képviselői egyenlőtlen egyedszám alapján minduntalan ki lettek téve egy gondolkodó ellenzéknek,még akkor is ha ezeket az elemeket,minden eszközzel megpróbálták kivásárolni,megnyerni a főkolomposok lojalitását,árulását megserezni. Az így kialakuló világhelyzet és közös megegyezés nem tűrhette tovább az idők végezetéig kiteljesedő és ellenőrizhetetlen hatalom váltásokat. Ezért a társadalom „kutatók” egy csoportja megalkotta azt a titkos (Bár,hogyan is lehet eltitkolni amikor mindenki tapasztalja ?) kézikönyvet amelynek lapjait az emberiség lehülyítésének eszközei,módszerei kerülnek közlésre. Nyilván nem egy parancsolatról van szó vagy egy minden részletre,helyzetre alkalmazható használati utasítás gyűjteményről. A repertoár igen csak gazdag,mert a történeti idők gondolkodói nem voltak restek és bőséggel írtak, alkottak leiratokat amelyek a hatalom szolgálatára készültek. Egy egy zsarnoki,despotikus,dinasztia, vagy magára hagyott beteges hadúr el is hihette,hogy mindez egyszerű és néhány alapszabály mentén működhet. A hatalomról szóló művekből visszaköszönne ezek a kifejezések: Oszd meg és uralkodj,hamis zászló,terror,bűnbak,tiltás és lefokozás,lejáratás,mellőzés,eltüntetés,erőszakos kitelepítés...stb. De mindezek csak cseppek a tengerben.
A nagy áttörést a 20. század hozza meg. A számítás technika és azon belül az internet létre hozta az egyidejűséget. Mindennek a kezdetén vagyunk és most kezdik főzni azt a levest amelyben az összetevők egy mindennél nagyobb és hatékonyabb szellemi elnyomást jelenthet. A támadás célpontja nem első kézből az ember hanem az
ismeret birtoklása.
Hogyan lehet az ismeretet kisajátítani ?

  • Kettős harcot kell vívni a józan ésszel szemben.1.

Egyrészt ki kell sajátítani az alapigazságokról alkotott véleményeket. Ezen alapigazságok jórészt az ember veleszületett harmonikus (szimmetrikus gondolkodásából) erednek. Miszerint a dolgok oka és mozgatói a létezésük és fennállásuk alapján értelemmel bírnak. Megmagyarázhatóak és értelmezhetőek. Különben minden visszasüllyed a látvány érzetébe és nem jut el a felfogás értelmezési szintjére.

Még egyszer.
A látvány értelmetlen addig,amíg, a felfogással az elme át nem váltja megértésre.

Ez egy biofizikai kapcsolat és bár a gyermek nem pontosan tudja ezt,mégis az értelme kibontakozása soron állandóan a megértéssel címkézve helyezi el a dolgok érzékeléseit a világról.

Ezen rendszert zavarja meg az oktatás amikor relativizálja az összefüggéseket a viszonylatokkal.A józan ész a tapasztalásból és az érzékelésből olyan igazság sorokat alkot,amelyeket egymásból következő meghatározások tesznek értelmessé. Ha viszont ebben a sorozatban egyetlen ismeretlen,vagy hibásan meghatározott elem kerül az így képződő értelmezés „szennyezetté” válik. Hamis lesz.
A természetben élő ember a fentiek alapján megtanulta,hogy a tudása egyszerű meghatározásokból egyfajta „magtudományt” alkot és ennek tovább termesztésével egy valós tudás halmaz keletkezhet.2.

A felismerést el kell lopni és át kell alakítani auktoritások fizető eszközeivé.

Ez egy nagyon furcsa és mérgező gondolat. A felismerés, az összefüggés megtalálása minden tekintetben egy olyan szellemi munka amelynek eredője valamilyen haszon (hozadék). Ez egy kozmológiai meghatározó megint. Mert az elme (központi idegrendszer) teljes szervezeti félépítése erre alapul.
A tudás tehát rövid úton átváltható hatalmi eszközökké.

A technika története (valójában a valós tudomány története) az első kisajátítások históriája.


Vegyük azt a variációt,hogy az embert megalkották (Creacionizm) Ugyan is a majomból csak másfajta majom keletkezhet,de ember nem.

A teremtés genetikai kapcsolókon keresztül valósulhatott meg,amikor is a sejteket arra a munkára fogták amit a tervezők elképzeltek,hogy az majd „jó lesz”. Nos, nem lett jó.

A nagy hiba ott következett be, hogy az első embercsoportokat az aszimmetrikus, állati gondolat kezelés alapján kívánták értelmessé tenni.

Ez azt jelenti,hogy minden problémát a lehető legrövidebb időn belül egyre, kell csökkenteni mert a túlélésre ez működik a legjobban. Az így szervezkedő ember baromi,vadállati, agresszivitással vette használatába az értelmét és felfogását. A társ,család,klán hamar agresszív gyilkoló gépezetekké formálódott és a kannibalizmusig fajuló „embertelenség” kora szétterjedt a világon. Ekkor a teremtő átkapcsolt néhány gént és az értelmet addig tartotta csak az állatias szinten amíg a beszéd használatával a fogalmak,képzetekké formálódva lehetővé tehették a tanulás olyan szerkezeti kiterjesztését,mint a szimmetrikus gondolkodás. Ez már minőségi változás az állatokkal szemben hiszen a gondolkodást arra kell kényszeríteni,hogy félre téve az idő tényezőt a feladat/probléma szimmetrikus tovább bontogatásával keresse a megoldást.
Az így gondolkodó ember azután a tudomány tenyésztésébe fog és megalkotja a felismerés= haszon axiómáját.


1.§. Amit nem tudsz magad megteremteni, azt lopd el.Tehát, a tudomány kettős természete fokozatosan felveszi azt az álságos alakzatot amely egyfelől valamilyen magyarázatokat termel,míg a másik szobájában a titkok és fontos ismeretek felhalmozásába kezd. Az így felépülő világra ráismerünk most már. Mindent eltitkol ami hasznot hajt és mindent oktat amit nem tud eltitkolni. Figyeld meg,hogyan őrködik mindenki a „szakmai” titkai felett. Hogyan lesz a termékek előállítása, az eljárások,módszerek,megoldások hétpecsétes titkok. A gazdaság működése tehát a nem a termelés és elosztás viszonyain fordul meg,hanem a „hogyan kell csinálni” titkain. Na,ebből az átlag ember jó régen ki lett zárva.

A folyamatok felgyorsulnak és az emberre rátelepedik a butítás és propagandisztikus globális hülyítés technológiája. De nem tegnap, hanem néhány ezer éve. A globalizmus az az a társadalom minden határon túli uniformizálása, az összes birodalmi törekvés első gondolati motívuma.

Nem az USÁ-val,vagy az EU-val kezdődik a játék. A vadállat szövetségre lépett az értelmes emberrel és a versenytársakat le kell hülyíteni. Ezért nem találsz sehol harmonikusan kitejesedő közösségeket. Igazságosan és bölcsen irányított országokat,népcsoportokat.Az össze kevert,eltérő indulatú emberiség nem tudja többet szét választani magából a vadállati intelligencia értelmét a jámbor okosság felfogásaitól, mert mind a kettő működik ugyan egymástól elválasztva is,de az erő fölény az előbbinél van és ott is marad.A teremtő szégyenkezve elbarangolt tőlünk és mi egyre mélyebbre süllyedünk a kilátástalan illúziókra szoruló létünkben.Amit felismerünk, arról jobb ha hallgatunk és hagyjuk elménkben magukba hánykolódni.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése